Facebook

Polityka Prywatności

1. Informacje wstępne

1.1 Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (dalej: „ROT WŚ”) dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikom Portalu świętokrzyskie.travel (dalej: „Portal”) ochrony ich prywatności.

1.2 ROT WŚ zbiera tylko dane osobowe (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) (dalej: „dane osobowe„) niezbędne do oferowania i świadczenia usług,  i wyłącznie w przypadku dobrowolnego podania tych danych osobowych przez Użytkownika Portalu za pośrednictwem Portalu w odparciu o jego funkcjonalności.

1.3 Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika przez ROT WŚ oraz zakres zgody Użytkownika na przetwarzanie podanych przez niego danych Osobowych określone są w odpowiednich funkcjonalnościach Portalu. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z takich funkcjonalności portalu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

2. Zasady Przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu

2.1 Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Portalu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) jest każdorazowo Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach.

2.2 Zbierane przez ROT WŚ dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik na prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.

2.3 Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez ROT WŚ innym podmiotom będącym członkami ROT WŚ, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika zapytanie.